Kata-kata hikmah

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya"(Surah An-Nur: 27)

Kata-kata hikmah:

Nabi sallallahua'laihiwasalam bersabda "Keutamaan solat berjamaah itu melebihi solat sendirian sejumlah dua puluh tujuh darjat (HR Bukhari dan Muslim)

Kata-kata hikmah

Nabi sallallahua'laihiwasalam bersabda: Seandainya manusia mengetahui keutamaan pada azan dan saf pertama kemudian mereka tidak mendapatkan(nya) kecuali dengan berundi, nescaya mereka telah berundi. (HR Bukhari dan Muslim)

Kata-Kata hikmah:

Dari Khuzaifah r.a. dia berkata: Rasulullah sallallahua'laihiwasalam apabila bangun dari tidurnya beliau membersihkan mulutnya dengan siwak (HR Bukhari dan Muslim)

Kata-kata hikmah:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: 11)

Friday, September 11, 2009

Riadus solihin


Tajuk Buku: Dakwah Ahlul Sunnah
Penulis: Abu Ihsan.

Wednesday, September 9, 2009

Usul As-Sunnah, Keyakinan Imam Ahmad Dalam Berakidah Oleh Imam Ahmad Bin Hanbal


Tajuk: Usul As-Sunnah (Keyakinan Imam Ahmad Dalam Beraqidah)

Penulis: Imam Ahmad Bin Hanbal r.h.

Penerbit: Pustaka Darul Ilmi

Ketebalan: 159 muka surat

Harga: RM 19.50
(Tidak termasuk kos penghantaran)

Ringkasan:

Buku ini berisi prinsip-prinsip dasar aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah buah karya Imam ahmad Bin Hanbal r.h. Ia merupakan kaedah-kaedah yang sepatutnya bagi setiap orang untuk membaca dan menelaahnya agar mengigitnya erat-erat dengan gigi gerahamnya. Sebab ia merupakan jalan menuju hidayah dan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kerana ia merupakan akidah generasi salaf umat ini.

Prinsip-prinsip dasar ini merupakan suatu uraian dari manuskrip yang ditulis oleh ulama hadis pada zaman kita sekarang ini, yaitu Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani r.h.
Untuk tempahan, sila hubungi Abu Bakr Al-Humaidi 013-4719722

Syamil Al-Quran - Terjemahan Per Kata


Tajuk : Syaamil Al-Quran (Terjemahan Perkata)
Penerbit : PT Syaamil Cipta Media (Indonesia)
Harga: RM 112.50
(Tidak termasuk kos pengangkutan)

Umdatul Ahkam Oleh Syaikh Abd Ghani Al-Maqdisi


Tajuk: Umdatul Ahkam

Penulis: Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi

Penerbit: Media Hidayah, Indonesia

Ketebalan: 344 muka surat (Saiz Poket)

Harga: RM 15.50

(Tidak termasuk kos penghantaran)Buku ini adalah terjemahan dari kitab 'Umdatul Ahkam Min Kalami Khairi Al-Anam karya Syaikh Al-Hafidz Taqiuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Bin Abdul Wahid Bin Ali Bin Surur Al-Maqdisi.

Buku ini berisi hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah hukum yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim.


Untuk Tempahan, sila hubungi Abu Bakr 013-4719722

Al I'tisham Oleh Imam Asy-Syatibi


Tajuk Kitab: Al I'tisham
Penulis: Imam Asy-Syathibi
Penerbit: Pustaka Azzam, Indonesia
Ketebalan: 896 Muka surat
Harga: RM 94.50
(Harga tidak termasuk kos penghantaran)
Isi Kandungan:-
Bab 1 - Definisi, penjelasan erti, dan pengambilan kata bid'ah dari segi lafaz
Bab 2 - Tercelanya bid'ah dan buruknya tempat kembali para pelaku bid'ah
Bab 3 - Tentang umumnya celaan terhadap bid'ah dan ha-hal baru dalam agama
Bab 4 - Sumber pengambilan ahli bid'ah dalam berdalil
Bab 5 - Hukum bid'ah hakikiyah dan idhafiyah serta perbezaan keduanya
Bab 6 - Hukum bid'ah tidak hanya satu macam
Bab 7 - Bid'ah termasuk dalam perkara adat atau hanya perkara ibadah
Bab 8 - Berpezaan antara bid'ah, al maslahat al mursalah dan istihsan
Bab 9 - Sebab-sebab terpecahnya kelompok yang membuat bid'ah di kalangan umat Islam
Bab 10 - Penjelasan makna sirothal mustaqim yang diselewengkan oleh ahli bid'ah kemudian mereka tersesat setelah adanya petunjuk yang jelas


Hubungi, Abu Bakr 013-4719722 untuk tempahan.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More